Program wyjazdu:

Wyprawa połączona z łowieniem ryb na morzu jest dodatkowym elementem szkolenia integracyjnego. Program integracji to dwa dni, z których pierwszy dotyczy merytorycznych zagadnień a drugi dzień to wyprawa morska. Proponowany scenariusz: * Dwudniowe zajęcia przyjmą formułę aktywnych, dynamicznych i powiązanych ze sobą, mniejszych całości. Uczestnicy integracji poddani zostaną serii zadań inicjujących współdziałanie o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym. Cel - wzmacnianie więzi nieformalnych między członkami zespołu oraz doskonalenie formalnych umiejętności współpracy w zespole. * Zapewniamy licencje połowowe dla wszystkich uczestników rejsu. * Jednostka na rejs wędkarski zabiera max. 41 osób min. 12 osób. * Statek posiada trzy pokłady, ogrzewane komfortowe wnętrza, nowoczesne wyposażenie nawigacyjne (kolorowa echosonda do lokalizacji ryb) i ratunkowe. * Czas trwania rejsu 8 godzin ( czas liczony od odcumowania do zacumowania ). * Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem. * Miejsce zbiórki uczestników - Kołobrzeg

^ na początek ^

Cel wyjazdu:

* Umacnianie więzi nieformalnych pomiędzy członkami zespołu, * Zwiększanie wzajemnego zaufania, * Polepszenie komunikacji interpersonalnej, * Zwiększenie grupowej skuteczności w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, * Aktywny odpoczynek poprzez ćwiczenia i gry integracyjne

^ na początek ^

 

Szkolenia i Doradztwo - Gosiewska Ilona

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

tel. 713555...

szkole...

Bolesławiecka...

Odkryj dane
kontaktowe