Integracja i komunikacja

cel: budowanie zespołu
forma aktywności:
ziemia
stopień trudności: łatwy
miejsce: Polska
charakter: przygodowy, imprezowy, sportowy
sugerowany czas:
tagi: Integracja i komunikacja, integracja zespołu, szkolenia integracyjne, zwiększenie skuteczności działań, integracja, skuteczność działań, komunikacja

Zobacz wszystkie zdjęcia >>
 

Program wyjazdu:

Treści szkoleniowe: Dzień 1 - Integracja * gry i zabawy psychologiczne wymagające współpracy w realizowaniu celów oraz ćwiczenia odstresowujące - przykładowe ćwiczenia: * "Burza mózgów" - cechy udanej i nieudanej grupy; * "Przepychanie przeszkód" - ćwiczenie relaksacyjne * Symulacje pokazujące problemy komunikacyjne - słuchanie, bariery komunikacyjne, skuteczny przekaz informacji * ćwiczenia zwiększające kreatywność zespołową * dodatkowe elementy integrujące: spacery w terenie z ćwiczeniami relaksacyjnymi, wspólne posiłki na świeżym powietrzu, ognisko, wieczór biesiadny, itp. Dzień 2 - Komunikacja Analiza systemu komunikacyjnego w Firmie: * treść przekazywanych informacji, * wykorzystywane kanały informacyjne, * źródła informacji. Analiza barier komunikacyjnych w organizacji występujących w Firmie - przykłady rozwiązań: * identyfikacja i analiza "wąskich gardeł" w przepływie informacji "góra - dół", "dół - góra", "przepływy poziome", * opracowanie sposobów usuwanie blokad komunikacyjnych występujących w Firmie. Komunikacja międzyludzka: * główne przyczyny międzyludzkie złego przepływu informacji (takie jak: nieumiejętne sposoby przekazywania informacji, konflikty, stosowanie nieefektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów), * zasady budowania dobrego przepływu informacji (np. otwartość na problemy współpracowników, nastwienie na rozwiązywanie a nie tylko na poszukiwanie problemów), * umiejętności skutecznego przekazu informacji (zasady skutecznego przekazu informacji) - symulacje konkretnych przekazów informacji z Firmy * techniki aktywnego słuchania (parafraza, zadawanie pytań, odzwierciedlanie, itp. - ćwiczenia) * umiejętności rozpoznawania sygnałów niewerbalnych ( dalsze symulacje sytuacji z Firmy i ocena błędów komunikacyjnych), * bariery komunikacyjne i ich przełamywanie za pomocą technik asertywnych (pokazanie barier komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych jako głównej przyczyny konfliktów miedzy współpracownikami, oraz technik reakcji na nie takich jak: doprecyzowanie, zdarta płyta, technika stopniowania wyrażania gniewu, itp.), * mapa asertywności (test pokazujący w jakich sytuacjach uczestnicy potrafia być asertywni, a w których reagują ulegle lub agresywnie), * styl rozwiązywania konfliktów (test na styl rozwiązywania konfliktów preferowany przez uczestników: unikanie, akomodacja, kompromis, rywalizacja czy kooperacja), * sposoby skutecznego rozwiązywania konfliktów (przykłady w jaki sposób można rozwiązać konlikty w Firmie np. wspólne zadanie dla skonfliktowanych osób, czy też technika wymiany wizerunków; jak rozmawiać ze współpracownikiem z którym wszedłem w konflikt), * efektywne przekazywanie uwag - przekazywanie pochwały i krytyki (schemat efektywnych działań, oraz symulacje z wykorzystywaniem problemów Firmowych), * efektywne egzekwowanie poleceń (pokazanie zasad przekazu poleceń i ich egzekwowania z wykorzystaniem zasady 4 stopni: przekaz informacji, wyrażanie uczuć, przywoływanie zaplecza, realizacja zaplecza - zasada dawania szans pracownikowi na poprawę swojego zachowania).

^ na początek ^

Cel wyjazdu:

# zwiększenie skuteczności działań Firmy jako całości, # rozwiązywanie problemów w przepływie informacji w Firmie, # rozładowanie antagonizmów między działami, # nastawienie całej Firmy na skuteczność działań, przede wszystkim handlowych

^ na początek ^

 

Szkolenia i Doradztwo - Gosiewska Ilona

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

tel. 713555...

szkole...

Bolesławiecka...

Odkryj dane
kontaktowe