Marsz w terenie

cel: wyjazd integracyjny
forma aktywności:
ziemia
stopień trudności: łatwy
miejsce: Polska
charakter: przygodowy, imprezowy, sportowy
sugerowany czas:
tagi: marsz w terenie, integracja zespołu, szkolenia integracyjne, kompleksowe współdziałanie, zadania terenowe, integracja, gry terenowe

Zobacz wszystkie zdjęcia >>
 

Program wyjazdu:

Opis zajęć: Całość zajęć ma za zadanie integrację zespołu wokół założonego celu. Celem może być przykładowo odkrycie miejsca ukrycia "skarbu". Wszystkie elementy zajęć (ćwiczenia, gry, zabawy) posłużą do zdobycia informacji potrzebnych dla realizacji celu. Zajęcia odbędą się w terenie wokół ośrodka szkoleniowego. Zadanie - marsz na orientację. Całość grupy zostanie podzielona na dwa zespoły. Każdy z zespołów ma do przejścia wyznaczoną trasę, podczas której wykonuje ćwiczenia i znajduje ukryte na punktach kontrolnych informacje. Zespoły współpracują ze sobą - przekazując sobie wzajemnie informacje. Bez wzajemnej współpracy żadna z grup nie osiągnie wyznaczonego celu. Ustalona trasa nie jest zbyt męcząca - dostosowana do każdego potencjalnego uczestnika zajęć. Zajęcia kończyłyby się wspólną realizacją celu (poszukiwaniem "skarbu") na podstawie zdobytych informacji. Informacje na temat zajęć w terenie Całość zajęć ma na celu integrację zespołu wokół celu jakim jest znalezienie ukrytego skarbu. Wszystkie elementy zajęć (ćwiczenia, gry, zabawy) posłużą do zdobycia informacji o miejscu ukrycia skarbu. Zadanie - marsz na orientację. Całość grupy zostaje podzielona na trzy zespoły A, B i C po ok. 10-11 osób. Każdy z zespołów ma do przejścia wyznaczoną trasę, podczas której znajduje ukryte na punktach kontrolnych informacje. Zespoły współpracują ze sobą - przekazując sobie wzajemnie informacje. Bez wzajemnej współpracy żadna z grup nie osiągnie wyznaczonego celu. Zespoły te wyposażone zostaną w: * mapy terenu wraz z opisem trasy * koperty z hasłami i instrukcjami do wykonania * dyktafony i kasety do pozostawiania informacji głosowych * długopisy i kartki do pozostawiania informacji pisemnych Każda informacja pozostawiona przez jedną grupę będzie służyła innej grupie do odnalezienia kolejnej skrytki. Tylko dzięki współpracy między grupami możliwe będzie znalezienie wszystkich skrytek. Marsz będzie miał dwie fazy: Pierwsza będzie wiązała się z ukrywaniem informacji w skrytkach. Zespół A ukrywa informacje dla zespołu B, zespół B ukrywa informacje dla zespołu C, a zespół C dla zespołu A. Wszystkie zespoły spotykają się w jednym, ustalonym miejscu. Druga faza to powrót. Zespoły wymieniają się mapami i każdy z nich wraca inną trasą, starając się odnaleźć po drodze jak najwięcej haseł-wskazówek. Każda z grup będzie miała swojego opiekuna, który w czasie marszu będzie z nią przeprowadzał różne gry i zabawy integrujące nastawione na działanie zespołowe, np.: * wspólne pokonywanie przeszkód terenowych - wybraliśmy takie przeszkody, które wymagają pewnego wysiłku fizycznego i zmuszają do współpracy, dodatkowe utrudnienia to powiązanie zespołu linami i zasłonięcie oczu części grupy * tzw. "walki węży" - angażujące fizycznie ćwiczenia ruchowe, w których nacisk położony jest na ścisłym podziale ról w czasie współpracy grupowej * przeprowadzanie grupy z opaskami na oczach przez pojedynczych "przewodników"­- ćwiczenie, które uzmysławia uczestnikom istotne elementy komunikacji w grupie * wykonywanie zadania ("budowanie wieży") wymagające komunikacji niewerbalnej - ćwiczenie, w którym uczestnicy nie mogą się porozumiewać słownie, polegają jedynie na własnej mowie ciała (mimika, gesty itp.) * "piłki tenisowe" - ćwiczenie na kreatywność zespołową, wymagające szybkiego znajdywania pomysłów i efektywnego ich wdrażania przez grupę proste ćwiczenia integracyjne ułatwiające wzajemne poznawanie się uczestników

^ na początek ^

Cel wyjazdu:

* integracja pracowników Działu, * wytworzenie nawyku myślenia kategoriami interesu całej firmy, a nie swojej sekcji (grupy), * wykorzystanie wiedzy zespołowej dla realizacji zadania, * kompleksowe współdziałanie dla realizacji celu, * wzrost świadomości własnych zachowań w grupie

^ na początek ^

 

Szkolenia i Doradztwo - Gosiewska Ilona

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

tel. 713555...

szkole...

Bolesławiecka...

Odkryj dane
kontaktowe