Budowanie zespołu

cel: budowanie zespołu
forma aktywności:
stopień trudności: łatwy
miejsce: Polska
charakter: biznesowy, przygodowy
sugerowany czas:
tagi: budowanie zespołu, integracja grupy, szkolenia integracyjne, wyjazd integracyjny, szkolenie, wyjazd motywacyjny, integracja
 

Program wyjazdu:

Budowanie zespołów wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości specyfiki jego funkcjonowania w poszczególnych fazach. Dr Meredith Belbin wraz z grupą naukowców z Heleny Management College (USA) studiował zachowania menedżerów z całego świata. Biorąc udział w eksperymencie zostali oni poddani wielu testom psychometrycznym. Pracowali w zmieniających się zespołach, wykonując przy tym różne, często skomplikowane zadania kierownicze. Badania miały na celu ocenę ich cech osobowościowych, stylu intelektualnego oraz zachowania. Analizy wyróżniły 9 charakterystycznych ról zespołowych. Rola to połączenie dominujących cech charakteru i sposobu zachowywania się. Te dwa czynniki wyznaczają sposób budowania relacji i interakcji z innymi. W tworzonych przez Ciebie i współuczestnikach szkolenia zespołach znajdziesz: Kreatorów, Ewaluatorów, Koordynatorów, Implementerów, Perfekcjonistów, Lokomotywy, Dusze Zespołu, Poszukiwaczy Źródeł, Specjalistów. Kształtowaniu pożądanych postaw będą służyły gry integracyjne odwołujące się do teorii behawioralnych, według których uczenie się nowych umiejętności jest przyswojeniem nowego zachowania. Zdiagnozujesz newralgiczne punkty w budowaniu i funkcjonowaniu zespołu, rozwiniesz umiejętność komunikacji w grupie. Treści szkolenia: Treści podstawowe odnoszą się do komunikacji, która stanowi podstawę działania zespołu na wszystkich etapach jego życia. W tej części szkolenia wzmocnisz swoją siłę oddziaływania na innych, dzięki świadomemu wykorzystaniu kanałów komunikacji określonych przez prof. Alberta Mehrabiana. Dodatkowo, wyeliminujesz bariery komunikacji, zdiagnozujesz własną rolę w zespole, ocenisz swoje możliwości i predyspozycje do kierowania nim. Co nowego tu i teraz? - to część szkolenia poświęcona rozwojowi najważniejszej umiejętności w budowaniu zespołów, jaką jest utrzymanie motywacji i stałego zaangażowania wszystkich członków w realizację planów zespołu. Rozwiniesz umiejętność kierowania zespołem na poszczególnych etapach jego rozwoju (forming, storming, norming, performing). Pokonasz problemy związane z motywowaniem innych. Trendy przyszłości są związane z budowaniem i zarządzaniem zespołami wirtualnymi, pracującymi w oparciu o nowoczesne rozwiązania komunikacji internetowej,

^ na początek ^

Cel wyjazdu:

Budowanie zespołowej efektywności.

^ na początek ^

 

Centrum Kreowania Liderów S.A.

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

tel. 322581...

www.ck...

Ściegiennego...

Odkryj dane
kontaktowe